Emniyet Psikolog Alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli psikolog alınacak. İşte başvuru şartları...Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatının taşra birimlerinde 16 sözleşmeli psikologun görevlendirileceği kaydedildi.Duyuruya göre, müracaat edecek adayların en geç 15 Kasım 2005 günümesai bitimine kadar ''Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kadro Şube Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Büro Amirliği Bakanlıklar/ANKARA'' adresine şahsen, diğer illerde ise bulundukları ilin emniyet müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerine bizzat başvurmaları gerekiyor.Adaylarda, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren psikoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabuledilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmalarının yanı sıra, literatürü izleyebilecek düzeyde de yabancı dilbilgisine sahip olma şartı aranıyor.Başvuru yapacak adayların belirtilen süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı veya www.egm.gov.tr. adresinden temin ederek dolduracakları ''Müracaat Dilekçesi'', ''Güvenlik Soruşturması'' ve''Arşiv Araştırma Formu'' ile noter tasdikli diploma örneği, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, 4 adet yeni çekilmiş 5x6 ebadında vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, erkekler için askerlik görevini yaptığını, bu görevden muaf veya tecilli olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, elyazısıyla doldurulacak özgeçmiş ile varsa herhangi bir KPDS-KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekiyor.Başkanlıkça, emniyet teşkilatında görevlendirilmesi uygun görülen adaylardan ayrıca, müracaatlarının olumlu görüldüğünün kendilerine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde, tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu almaları isteniyor. Emniyet taşra teşkilatında görevlendirecek psikologlar Denizli, Diyarbakır,, Gaziantep, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Şırnak, Şanlıurfa, Tokat ve Van ile Erzincan, Konya, Niğde, Trabzon ve Elazığ Polis Meslek Yüksek Okulları'nda hizmet verecekler.Ayrıca, ataması yapılıp göreve başlayan psikologlardan 0-3 yıl arasında hizmet süresi olanlara 876.08YTL, 3-5 yıl hizmet süresi olanlara 948.57YTL, 5 yıl ve üzeri hizmet süresi olanlara ise 1,071.08YTL maaş ödenecek..

Aktifhaber

(R)