Memur sicil affı bekliyor

Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin kanun tasarısı Meclis'te bekletiliyor. 22 bin memur disiplin cezalarının affını bekliyor.
Memur-Sen affın Meclis'ten kısa sürede geçirilmesinin istedi.

Memurlar, disiplin cezalarının affını öngören kanun tasarısının bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Haziran ayında Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen tasarı Genel Kurul gündeminde bekliyor. HÜKÜMET SÖZ VERDİ Memur sendikalarıyla 2004 yılında yapılan pazarlıklar sırasında memurlara sicil affı çıkartılması sözü verilmişti. Komisyonda kabul edilmiş olmasına rağmen tasarı Genel Kurul'da görüşülmüyor. Memur sicil affını öngören tasarının Meclis'te ne zaman görüşüleceği konusunda netlik bulunmuyor. Memurların disiplin cezalarının affını öngören tasarıyı 22 bine yakın memurun beklediği belirtiliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, "Hükümet 2004 yılında yapılan toplu görüşmeler sırasında disiplin cezalarının affedileceğine dair söz verdi. Hükümettin sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Yoksa toplu görüşmenin bir anlamı kalmaz"dedi. Disiplin cezalarını affının çıkartılmasına ilişkin memurlar arasında yoğun talep olduğunu belirten Aksu, "Başbakan'dan konuyu görüşmek üzere randevu istedik. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile bu hafta görüşeceğiz. Eğer kısa sürede Meclis'ten çıkmazsa Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapacağız"dedi. Hükümet tarafından hazırlanan ve Adalet Komisyonu'nda kabul edilen tasarı, 23 Nisan 1999'dan önce işlenen disiplin suçlarının affını öngörüyor. Tasarı 23.4.1999 tarihinden 14.2.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmesini düzenliyor. Memur sendikalarından disiplin cezalarının affına ilişkin tasarının 1999'dan önceki suçları kapsamasına yönelik talepler ise hükümet ve Adalet Komisyonu tarafından dikkate alınmadı. Tasarı, "devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarını' kapsam dışında bırakıyor. Askeri personel kapsam dışı Memur ve diğer kamum görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin tasarıda askeri personel ise kapsam dışında tutuluyor. Tasarı, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında disiplin cezalarının affının uygulanmayacağını düzenliyor.