Etrusklerin DNA'sı Türklerle benzer çıktı

Ferrara üniversitesince yapılan DNA testi sürpriz bir sonuç vererek Etrusk halkının Türklerle çok benzer genlere sahip olduğunu ortaya koydu...MÖ. 8'nci yüzyılda Toscana’ya yerleşen Etrusklerin bu bölge halkının ataları oldukları sanılıyordu.
İtalya’da MÖ. 8'nci yüzyıldan itibaren Toscana bölgesini işgal ederek yerleşen Etrusklerin DNA testi sonucu bugünkü Toskana halkının ataları olmadığı ancak Türkler ve Anadolu halklarıyla çok yakınlık gösteren genlere sahip oldukları keşfedildi.
Ferrara ve Standford üniversiteleri işbirliğiyle yürütülen ve Ferrara üniversitesi biyoloji bölümünden profesör Guido Barbujani’nin başkanlık ettiği araştırmada MÖ. 8'nci Yüzyılda Toscana’ya yerleşen Etrusklere ait iskeletlerden alınan DNA örnekleri Etrusklerin kesinlikle bugünkü bugünkü Toscana halkının atası olmadığı gerçeğini ortaya koydu.
Prof.Barbujani, Etrusklerin homojen bir nüfus olduğunu vurgulayark, “Toscana‘daki antik Etrusk mezarlarındaki iskeletlerden alınan DNA örneklerinin Doğu Akdeniz halklarının DNA‘ları ile benzerlik gösterdiğini, özellikle Türklerle büyük bir benzerlik söz konusu olduğunu ve Anadolu‘da da Etrusklere dair kesinlikle bazı izler kalmış olmalı.” diye konuştu
MÖ 5'nci. yüzyılda yaşayan Yunanlı tarihçi Herodot, Etrusklerin İtalya’ya deniz yolu ile güneybatı Anadolu’da Lidya bölgesinden gelmiş olabileceklerini iddia etmişti.Prof Barbujani,Türkiye’den İtalya’ya yönelik kitlesel bir göçe ihtimal vermediğini, ancak her iki bölge arasında yoğun biyolojik bir alışveriş olduğunu düşündüğünü söyledi.

Açık Gazete