5'lik not sistemi kaldırıldı

Ortaöğretimde öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde 5'lik not sistemi kaldırılarak 100'lük sisteme geçildi.


''Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği''nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, ''dönem notu''ndan ''dönem puanı''na, ''yıl sonu başarı ortalaması''ndan ''yıl sonu başarı notu''na, ''diploma notu''ndan ''diploma puanı''na, ''not'' sisteminden ''puanlar ve notlar'' sistemine geçildi.

Buna göre, ortaöğretimde öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde 5'lik not sistemi kaldırıldı. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı
ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden hesaplanacak. Dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu ise 5'lik not sistemine göre olacak.
Dönem puanı dönem notuna çevrilirken, yarım ve yarımdan büyük kesirler bir üst tam puan olarak değerlendirilecek. Dönem puanında herhangi bir değişiklik
yapılmayacak.

Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek.

Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Hiç not bulunmaması halinde yetiştirme
programından elde edilen not, yıl sonu notu olacak. Bir dönem notunun bulunması halinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalaması
yıl sonu notu olacak.

Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu, öğrencinin ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmesi durumunda bu sınavların sonucu ile yıl sonu notunun aritmetik ortalaması olacak.

İşletmelerdeki beceri eğitiminde, birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalaması yıl sonu notu olacak.

Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilecek.2005-2006 öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden sorumlu dersi/dersleri bulunanlar, sınava girme hakları sona erinceye kadar ikinci dönemin ilk haftasında ve ders kesimini takip eden ilk hafta içinde yapılan sorumluluk sınavlarına da girebilecekler.

2006-2007 öğretim yılından önce, 5'lik not sistemine göre belirlenen yıl sonu başarı ortalamaları 100'lük sisteme çevrilirken, yıl sonu başarı ortalamasına 1.00 eklenecek ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılacak. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek.