Muhtarlara 3000 YTL maaş geliyor

53 bin muhtarı ilgilendiren kanun teklifi hazırlandı. Nüfusu küçük yerlerdeki muhtarların maaşı asgari ücret tutarında olacak. 50 binin üzerindeki yerlerde ise sürpriz maaş var.Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları ve muhtarlık işlemlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu'nun hazırladığı teklif yasalaşırsa, köy muhtarlarının maaşı asgari ücret üzerinden ödenecek. Mahalle muhtarlarının maaşı ise 500 ile 3 bin YTL arasında değişiyor. Muhtarlıklarda yapılan her işlem için 1 YTL hizmet karşılığı alınacak ve bu para Hazine'ye aktarılacak.

AK Partili Zafer Hıdıroğlu'nun 53 bin muhtarı ilgilendiren ve TBMM Başkanlığı'na gönderdiği "Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına" dair kanun teklifi 3 maddeden oluşuyor. Hıdıroğlu, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Tasarı yasalarışsa hem sıkıntı yaşayan muhtarlarımıza çözüm bulmuş olacağız hem de Hazine'ye önemli bir kaynak aktarılmış olacak" dedi.

Her işlem 1 YTL olacak

Kanun teklifinde, muhtarlıklarda yapılan işlemlere çeki-düzen getiriliyor. Vatandaşlar, muhtarlıklarda yaptıracakları her işlem için 1 YTL ödeyecek. İşlemlerden elde edilen gelir ise Hazine'ye aktarılacak. Halen bu işlemlerin parası muhtarlara kalıyordu. Kanun teklifinde yeni düzenleme şu şekilde belirlendi; "Muhtarlar yaptıkları her işlem için 1 YTL'lik makbuz keserler. Kesilen makbuzlarda, yapılan işlemin türü ve seri numarası ile birlikte Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikteki hususi şartlar belirtilir. Ayrıca bu işlem belgelerine, makbuzun seri nuraması da ilave edilir. Makbuzlar Hazine'ye irad kaydedilir. Muhtarların ödenekleri de her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konularak, her ayın 15. günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir."

Giderleri karşılamak için ek iş yapmak zorunda kalıyorlardı

Teklifin gerekçesinde ise getirilmek istenen düzenlemenin amacı anlatıldı. Kamu hizmeti üstlenen muhtarların yaşadığı zorluğa dikkat çekilerek, "Bu kutsal görevlerine rağmen maalesef muhtarlarımız, kimi yerlerde muhtarlıklarının cari giderlerini bile karşılamamakta, muhtarlar başka ek işler yapmakta; böyle saygın bir görev zedelenmektedir" denildi.

Yasa teklifinin gerekçesinde, düzenleme ile bütçeye zarar vermeden muhtarlar arasındaki ücret dengesinin sağlanacağı, ayrıca muhtarlık hizmeti karşılığı alınan paraların da kayıt altına alınmış olacağı böylelikle, hem muhtarları memnun etmenin, hem Hazine'ye irad kaydetmenin mümkün olacağı kaydediliyor.

Köy muhtarına asgari ücret

Muhtarların aylık ve sosyal haklarını düzenleyen 1977 tarihli kanunda değişiklik öngören teklifte, köy muhtarlarına asgari ücret tutarında ödenek tahsis edilmesi öngörülüyor. Mahalle muhtarlarının maaşları ise nüfusa göre değişiyor. Kanun teklifinde mahalle muhtarlarının alacağı maaş şu şekilde belirlendi: Nüfusu 5 bine kadar olan mahaller için 500 YTL, 5001-10.000 arası mahaller için 750 YTL, 10.001-20.000 arası mahaller için 1.200 YTL, 20.001-50.000 arası mahaller için 2.000 YTL ve nüfusu 50.001'den fazla olanlar için 3.000 YTL ödenek tahsis edilir. Yasa teklifini hazırlayan Zafer Hıdıroğlu, düzenlemeyi hazırlamadan önce Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile görüştüğünü ve iki bakanın da 'olumlu' yaklaşıklarını kaydetti. (Veli Toprak / Yeni Şafak)

.